Continue reading Mikrotremör

Mikrotremör

Bir bölgede deprem etkisi altında yapıların davranışı; yapısal özellikler, deprem kaynak özellikleri ve yerel zemin koşulları olmak üzere üç ana faktöre bağlıdır. Yerel zemin koşullarının araştırılması her sahaya özel, tehlike değerlendirmesinin önemli bir parçası olmakla birlikte, deprem etkisi altında zemin davranışının belirlenmesi zemin çalışmalarının esas amacını oluşturmaktadır. Rüzgâr, okyanus dalgalan, jeotermal reaksiyonlar, küçük magnitüdlü yer…

Read more Mikrotremör
Continue reading Sismik Yansıma

Sismik Yansıma

EGE YER BİLİMLERİ, kara ve sığ denizel ortamlar için yüksek çözünürlüklü sismik yansıma araştırmalarının tasarımı ve uygulanması konusunda uzman bir deneyime sahiptir. Şirket, jeoteknik ve çevresel uygulamalar için sismik araştırma çalışmalarını ve aynı zamanda daha büyük ölçekli petrol / maden arama çalışmaları yürütmektedir. EGE YER BİLİMLERİ, belirli proje gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırılabilen bir dizi modern…

Read more Sismik Yansıma
Continue reading ELEKTRİK ÖZDİRENÇ ÇALIŞMALARI(DES , ERT)

ELEKTRİK ÖZDİRENÇ ÇALIŞMALARI(DES , ERT)

Yeraltındaki yapıların elektriksel özelliklerinin farklı olmasından yararlanarak yüzeyden iki ayrı noktadan bir çift elektrot ile yer içine gönderilen akımın diğer iki elektrotta meydana getireceği potansiyel farkın ölçülmesi ilkesine dayanan yapay kaynaklı bir yöntemdir. Ölçülen bu potansiyel farklardan yaralanarak yeraltı yapısı ortaya çıkarılabilir. Yöntem ilk kez Conrad Schlumberger tarafından uygulanmış olup, 1920’ lerden beri bilinmektedir. Yer…

Read more ELEKTRİK ÖZDİRENÇ ÇALIŞMALARI(DES , ERT)
Continue reading MASW (Yüzey Dalgası Araştırmaları)

MASW (Yüzey Dalgası Araştırmaları)

Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW), jeolojik yapının ve özellikle de yeraltı malzemelerinin görece kayma mukavemetinin araştırılması için çok yararlı bir yöntemdir. Kalın alüvyon tabakaların içindeki düşük hız zonlarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Vs hızı en güvenli şekilde elde edilir. Yüzey dalgası analiz yöntemlerinde (MASW), yeraltındaki tabakalı yapıların kesme dalgası hızının (Vs) derinlikle değişiminin hesaplanması…

Read more MASW (Yüzey Dalgası Araştırmaları)
Continue reading GPR (Yer Radarı)

GPR (Yer Radarı)

Bir Yer Radar (GPR) araştırması, bir ya da iki kişinin sürekli olarak bir radar sistemini çekmesini ya da seçilen travers çizgileri boyunca çok yakın aralıklarla okuma yapılmasını içerir. GPR sistemleri, toprak, kaya, beton ve diğer birçok doğal ve insan yapımı malzemeye nüfuz edebilen ayarlı bir frekans anteni yoluyla iletilen darbeli bir elektromanyetik (radyo dalgası) kullanır. Yeterli kontrast…

Read more GPR (Yer Radarı)
Continue reading Kuyu İçi Sismik

Kuyu İçi Sismik

Sondaj delikleri arasındaki kaya kütlesinin dinamik elastik modülleri, Crosshole sismik yöntemleri kullanılarak kolayca elde edilebilir. Yoğunluk bilgisi, bazı modüller için gereklidir ve doğrudan alan / laboratuarda ölçülen veya bir sondaj kütüğü taramasından elde edilen bilinen litolojik özelliklerden tahmin edilebilir. (b) boşluk / çözelti özelliği, kırılma bölgesi veya işleyiş gibi düşük hız bölgelerinin tanımlanması, sismik tomografi incelemelerinin ortak…

Read more Kuyu İçi Sismik
Continue reading Sismik Kırılma

Sismik Kırılma

Sismik kırılma yönteminin temeli, yeryüzünde veya çok sığ derinliklerde yapay olarak meydana getirilen sismik dalgaların yer içerisinde kırılarak yayıldıktan sonra yeryüzündeki jeofonlara gelmeleri için geçen zamandan yararlanılarak, yeraltındaki tabakalı yapıların derinlik, kalınlık ve hız değerlerinin saptanmasıdır. Günümüze değin yapılan kuramsal ve arazi çalışmaları sonucunda sismik kırılma yönteminde frekansı 2- 40 Hertz civarında olan kırılma dalgalarının…

Read more Sismik Kırılma