Sismik Kırılma

Sismik Kırılma

Sismik Kırılma için yorumlar kapalı By 

Sismik kırılma yönteminin temeli, yeryüzünde veya çok sığ derinliklerde yapay olarak meydana getirilen sismik dalgaların yer içerisinde kırılarak yayıldıktan sonra yeryüzündeki jeofonlara gelmeleri için geçen zamandan yararlanılarak, yeraltındaki tabakalı yapıların derinlik, kalınlık ve hız değerlerinin saptanmasıdır. Günümüze değin yapılan kuramsal ve arazi çalışmaları sonucunda sismik kırılma yönteminde frekansı 2- 40 Hertz civarında olan kırılma dalgalarının kaydedildiği ve toplam serim boyunun araştırma derinliğinin 3 katı olması gerektiği öngörülmüştür.

Sismik kırılma yönteminde, bir sismik kaynaktan yayılan sismik dalgaların alıcılara ulaşması için geçen zaman, jeofonların kaynaktan olan uzaklıklarının bir fonksiyonu olarak çizilir. Bu zaman-uzaklık grafiklerinin değerlendirilmesinden sığ yer altı yapısı hakkında bilgiler elde edilir.

Comments are closed