Hakkımızda

EGE YER BİLİMLERİ, İzmir merkezli kurulmuş olup, İzmir ve çevresinde başlamış olduğu faaliyetleri Ege bölgesi ve tüm Türkiye de faaliyet gösteren bir yapıya dönüştüren Jeolojik-Jeoteknik, Jeofizik araştırmalar yapan uzman bağımsız bir yer bilimi şirketidir.

Tecrübeli ekibimiz ile; Jeoloji, Jeofizik, Jeoteknik, İnşaat, Mineral, Arkeolojik ve Çevre sektörlerinde Mühendislik, Müteahhitlik ve Danışmanlık hizmeti vermektedir. Her türlü zemin araştırmaları için; jeoloji ve jeofizik olarak çok büyük ekipman parkuruna sahibiz ve inovasyonun gerekli olduğu yeni uygulamalara yanıt olarak büyümeye devam ediyoruz.

EGE YER BİLİMLERİ’ nin öncelikli amaçları; mevcut ve daha önce denenmemiş uygulamalar için jeoloji ve jeofizik biliminin daha geniş çaplı kullanımını teşvik ederken yüksek kaliteli bir zemin araştırması ve keşif hizmeti sağlamaktır. Şirket, yeni geliştirilen fikirleri ortaya koyma ve uygulamaya geçirme amacı doğrultusunda üniversitelerin ilgili bölümleri ile birlikte araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

EGE YER BİLİMLERİ olarak uzmanlık alanlarımız: Zemin ve maden sondajları, Jeolojik-Jeoteknik araştırma, Mühendislik yapıları için taşıma gücü belirlenmesi, Jeolojik haritalama, Sedimantolojik ve stratigrafik çalışmalar, Hidrojeoloji, Arkeojeofizik, MASW, Sismik kırılma, Sismik yansıma, Kuyu içi sismik çalışmalar (Cross hole-Down hole), Kara ve deniz Elektrik özdirenç tomografi (ERT), Mikrotremor, RE-MI(Refraction Mikrotremor), yer radarı (GPR araştırmaları), Manyetik ve elektromanyetik yöntemler, sahaya özgü sismik risk analizi, sahaya özgü zemin transfer fonksiyonu hesaplama, anakaya profilleri, su / mineral kaynakları, jeoteknik özellikler, arkeolojik yapılar, boşluklar, jeolojik tehlikeler, jeotermal beklentiler, zamanla değişen fiziksel özellikler ve yer hareketlerinin incelenmesi ve daha birçokları bulunmaktadır.