Hizmetlerimiz

Jeoloji ve Jeofizik; yer araştırmaları ve keşifler için uygulanan ve birbirini tamamlayan modern bilimlerdir. Jeolojik ve Jeofiziksel araştırmalar, inşaat mühendisliği projeleri ve maden araştırmaları için zemin incelemelerinin rutin birer parçasıdır. Jeofizik çalışmalarla saha araştırması yapılarak; hedeflerin güvenilir şekilde belirlenmesi yerin 2 ve 3 boyutlu görüntü ve modellerinin oluşturulması neticesinde sondaj noktaları belirlenir. Sonuç olarak jeolojik ve jeofizik veriler ortak değerlendirilerek raporlanır. Sondaj, Mineral ve Cevher araştırmaları, Baraj sızıntı denetimleri, gömülü maden cisimleri, mühendislik kayaçları, sığ arkeoloji, çevre kirliliği, yeraltı hedeflerini patlamamış mühimmatla eşleştirmek gibi bir dizi araştırma konuları mevcuttur.

EGE YER BİLİMLERİ, yeraltını haritalandırmak için son teknoloji jeoloji ve jeofizik haritalama tekniklerini kullanır. Geniş ve konusunda uzman mühendislerimizce geniş sahaları hızlı bir şekilde seviye seviye haritalayabilmekte ve yeraltı malzemeleri ile olası bir kontrastı tespit etmek için hedefin fiziksel özelliklerinin bir değerlendirmesi yaparak  gömülü hedefleri tespit etmektedir.