Sondaj Hizmetleri

Zeminin jeolojisinin belirlenmesi, yapı temeli-zemin ilişkisinin kurulması, zemin statik-dinamik parametrelerini belirlemek amacıyla jeolojik birimlerin özelliklerine göre, uygun teknik ve ekipmanla zemin sondaj çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

Maden sahalarında yeraltındaki doğal kaynakların tespiti için formasyon özelliklerine göre, uygun teknik ve ekipmanlarla sondaj çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

Heyelanlarda kayma yüzeyinin belirlenmesi, baraj dolgularında, tünellerde, derin kazılarda, istinat duvarları gibi yapıların düşey sapmalarının yönünün ve hızının ölçülmesi için jeolojik birime, uygun teknik ve ekipmanlarla inklinometre sondaj çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.