Posted on

Kuyu İçi Sismik

Sondaj delikleri arasındaki kaya kütlesinin dinamik elastik modülleri, Crosshole sismik yöntemleri kullanılarak kolayca elde edilebilir. Yoğunluk bilgisi, bazı modüller için gereklidir ve doğrudan alan / laboratuarda ölçülen veya bir sondaj kütüğü taramasından elde edilen bilinen litolojik özelliklerden tahmin edilebilir. (b) boşluk / çözelti özelliği, kırılma bölgesi veya işleyiş gibi düşük hız bölgelerinin tanımlanması, sismik tomografi incelemelerinin ortak gereksinimleridir ve ortaya çıkan tomografide açıkça görülmektedir.