Mikrotremör

Mikrotremör

Mikrotremör için yorumlar kapalı By 

Bir bölgede deprem etkisi altında yapıların davranışı; yapısal özellikler, deprem kaynak özellikleri ve yerel zemin koşulları olmak üzere üç ana faktöre bağlıdır. Yerel zemin koşullarının araştırılması her sahaya özel, tehlike değerlendirmesinin önemli bir parçası olmakla birlikte, deprem etkisi altında zemin davranışının belirlenmesi zemin çalışmalarının esas amacını oluşturmaktadır.

Rüzgâr, okyanus dalgalan, jeotermal reaksiyonlar, küçük magnitüdlü yer sarsıntıları gibi doğal etkiler yanında; kültürel gürültüler olarak tanımlanan ve başta trafik hareketleri olmak üzere insanların yaşam sürecinde neden oldukları hareketlilikten kaynaklanan mikrotremorlar zemin dinamik davranışının belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Comments are closed