MASW (Yüzey Dalgası Araştırmaları)

MASW (Yüzey Dalgası Araştırmaları)

MASW (Yüzey Dalgası Araştırmaları) için yorumlar kapalı By 

Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW), jeolojik yapının ve özellikle de yeraltı malzemelerinin görece kayma mukavemetinin araştırılması için çok yararlı bir yöntemdir. Kalın alüvyon tabakaların içindeki düşük hız zonlarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Vs hızı en güvenli şekilde elde edilir.

Yüzey dalgası analiz yöntemlerinde (MASW), yeraltındaki tabakalı yapıların kesme dalgası hızının (Vs) derinlikle değişiminin hesaplanması amacıyla Rayleigh dalgasının dispersif özelliğinden yararlanılır. Yüzey dalgası yöntemleri aktif kaynaklı ve pasif kaynaklı olmak üzere iki ana grup altında toplanır. EGE YERBİLİMLERİ olarak, güçlü enerji kaynaklarımız (buffalo gun) ile aktif kaynaklı MASW çalışmaları ve gereken sahalarda aktif-pasif kombine analizi ile ana kaya derinliğine ulaşılması amaçlanan sahalarda Vs hız bilgilerine sağlıklı bir şekilde ulaşmaktayız.

Comments are closed